Formularz zgłoszenia sprawy do windykacji

Poniższy formularz służy do zgłaszania spraw w ofercie dla firm "Windykacja na koszt dłużnika"

Wprowadzone przez Państwa dane posłużą nam do sporządzenia pisemnej umowy. Umowa zostanie do Państwa przesłana niezwłocznie po weryfikacji sprawy przez pracownika Obligum. Przyjęcie sprawy do windykacji jest bezpłatne

 

1/3     1. Dane Klienta    2. Dane dłużnika    3. Informacje o długu

Klient (wierzyciel)

Prosimy o podanie pełnej nazwy firmy, zgodnie z wpisem we właściwym rejestrze.

Wypełnienie tego pola jest wymagane.

Prosimy o podanie prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej Klienta bez myślników w formie XXXXXXXXXX.

Wypełnienie tego pola jest wymagane.

Prosimy o podanie numeru polskiego rachunku bankowego, na który zostaną przekazane wyegzekwowane od dłużnika środki. Podawanie nazwy oraz adresu siedziby banku nie jest konieczne.

Wypełnienie tego pola jest wymagane.

  Adres oraz pozostałe dane rejestrowe Klienta zostaną pobrane przez pracownika Obligum z właściwych rejestrów państwowych.

Osoba reprezentująca Klienta

Prosimy o podanie danych właściciela firmy w przypadku działalności gospodarczej, wspólnika w przypadku spółki cywilnej lub osoby upoważnionej do reprezentacji według KRS w przypadku spółek zarejestrowanych w KRS.

Wypełnienie tego pola jest wymagane.

Na ten adres zostaną wysłane wszelkie informacje dotyczące zlecenia.

Wypełnienie tego pola jest wymagane.

Pod tym numerem możemy skontaktować się z Państwem celem dokonania dodatkowych ustaleń.
Prosimy o podanie polskiego numeru komórkowego lub stacjonarnego bez odstępów w formie XXXXXXXXX

Wypełnienie tego pola jest wymagane.

Obligum Debt Management
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków
NIP: 6782998635 | REGON: 120718397
Obligum Debt Investment Ltd.
19 The Mall, London W5 2PJ
Company number: 8351052
Rejestr dłużników ERIFGiełda wierzytelności dlugi.info