Wywiad gospodarczy

Skuteczna windykacja opiera się na aktualnej i kompletnej wiedzy o dłużniku oraz jego majątku. Jako jedni z niewielu mamy sprawdzone sposoby pozyskania tej wiedzy. Mając na uwadze fakt, że procedury poszukiwania majątku przez komorników sądowych są nieskuteczne i niewydolne, przygotowaliśmy ofertę usług wywiadu gospodarczego adresowaną głównie do radców prawnych oraz adwokatów prowadzących postępowania egzekucyjne.

Oferowane przez Obligum usługi wywiadu gospodarczego pozwalają na skuteczne odnalezienie majątku dłużnika już na etapie postępowania zabezpieczającego.


Zakres usług wywiadu gospodarczego

ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez dłużnika

ustalenie nieruchomości zbytych przez dłużnika w okresie ostatnich 5 lat

ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości według adresu

poszukiwanie majątku ruchomego dłużnika

raport danych osobowych dłużnika

raport członków rodziny/potencjalnych spadkobierców dłużnika

ustalenie aktualnego adresu zamieszkania dłużnika

raport praw majątkowych dłużnika

weryfikacja dłużnika w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Cennik

Cennik usług wywiadu gospodarczego

Usługa Cena netto
ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez dłużnika
w przypadku nieustalenia żadnej nieruchomości 0 zł
w przypadku odnalezienia 1 - 2 nieruchomości 250 zł
w przypadku odnalezienia 3 - 6 nieruchomości 300 zł
w przypadku odnalezienia 7 lub więcej nieruchomości 350 zł
ustalenie nieruchomości zbytych przez dłużnika w okresie ostatnich 5 lat
w przypadku nieustalenia żadnej nieruchomości 0 zł
w przypadku ustalenia 1 - 2 nieruchomości 400 zł
w przypadku ustalenia 3 - 6 nieruchomości 600 zł
w przypadku ustalenia 7 lub więcej nieruchomości 800 zł
ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości według adresu
w przypadku nieustalenia numeru księgi wieczystej 0 zł
w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej 60 zł
poszukiwanie majątku ruchomego dłużnika
w przypadku stwierdzenia braku ruchomości 30 zł
w przypadku ustalenia 1 - 2 ruchomości 150 zł
w przypadku ustalenia 3 - 6 ruchomości 200 zł
w przypadku ustalenia 7 lub więcej ruchomości 250 zł
sporządzenie raportu danych osobowych dłużnika (os. fizyczna) 160 zł
sporządzenie raportu członków rodziny/potencjalnych spadkobierców dłużnika 175 zł
ustalenie aktualnego adresu zamieszkania/korespondencyjnego dłużnika
w przypadku braku możliwości ustalenia adresu 0 zł
w przypadku ustalenia adresu 175 zł
ustalenie aktualnego numeru telefonu dłużnika
w przypadku braku możliwości ustalenia numeru telefonu 0 zł
w przypadku ustalenia numeru telefonu 185 zł
sporządzenie raportu praw majątkowych dłużnika 100 zł
weryfikacja czy wskazana osoba/podmiot figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS 40 zł

Nasza oferta stanowi atrakcyjną cenowo propozycję - model rozliczeń z klientem oparty jest w pełni na rezultacie naszych działań (opłaty pobierane są za skutecznie pozyskane informacje).

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

     12 200 26 06  

Obligum Debt Management
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków
NIP: 6782998635 | REGON: 120718397
Obligum Debt Investment Ltd.
19 The Mall, London W5 2PJ
Company number: 8351052
Rejestr dłużników ERIFGiełda wierzytelności dlugi.info