Windykacja na koszt dłużnika

Kontrahent nie zapłacił faktury?

Zleć windykację profesjonalistom. Kosztami zostanie obciążony dłużnik - na Twój rachunek bankowy trafi równowartość wyegzekwowanej kwoty faktury wraz z odsetkami!


O usłudze

Oferta windykacji na koszt dłużnika obejmuje przyjęcie do windykacji przysługujących Klientowi względem dłużnika należności oraz przeprowadzenie wszelkich czynności zmierzających do zaspokojenia roszczeń Klienta.

Z własnych środków pokrywamy koszty:

 • wszystkich działań windykacji przedsądowej, w tym korespondencji, wpisów do rejestrów długów, dojazdów do dłużnika
 • czynności wywiadu gospodarczego
 • postępowania sądowego, w tym kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego)
 • postępowania egzekucyjnego

 


Jak to działa?


Zlecasz windykację Obligum


Odzyskujemy Twoje pieniądze


Dłużnik ponosi koszty windykacji

 

   Jak działa obciążenie dłużnika kosztami windykacji?

 


Warunki

Do programu Windykacja na koszt dłużnika kwalifikują się sprawy spełniające poniższe warunki:

 • klient (wierzyciel) oraz dłużnik prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadają siedzibę na terytorium RP
 • dochodzone roszczenie wynika z faktury wystawionej tytułem odpłatnej sprzedaży towarów lub świadczenia usług
 • roszczenie wynika z transakcji zawartej po 27 kwietnia 2013 roku oraz jest nieprzedawnione [ ]
 • minimalna kwota zadłużenia wynosi 500 zł
 • nie prowadzono postępowania sądowego ani egzekucyjnego
 • roszczenie jest bezsporne oraz należycie udokumentowane

 


Kompletna usługa

Nasza oferta to nie tylko wysyłanie pism oraz kontakt telefoniczny z dłużnikiem. Zapewniamy kompletną obsługę zadłużenia, począwszy od negocjacji z dłużnikiem oraz wszelkich innych czynności windykacyjnych (bezpośrednie czynności terenowe, wpisy do rejestrów długów oraz czynności rozpoznawcze) aż po przeprowadzenie postępowania sądowego oraz egzekucję komorniczą.

 


Wymagane dokumenty

Akceptujemy następujące dokumenty:

 • podpisana przez dłużnika faktura
 • lub
 • niepodpisana faktura + dokument będący podstawą do wystawienia faktury (np. umowa, protokół odbioru, list przewozowy, pisemne zamówienie, zamówienie e-mail)

 

  Zgłoś dług do windykacji

Przedawnienie

Po upływie określonego prawem terminu dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. Instytucja przedawnienia może uniemożliwić dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego. W przypadku roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami, zastosowanie mają trzy terminy przedawnień:

 • sprzedaż towarów i usług - 2 lata
 • świadczenie okresowe (np. czynsz) - 3 lata
 • umowa przewozu (usługi transportowe) - 1 rok

Mechanizm obciążenia dłużnika kosztami windykacji

Oferując usługę windykacji na koszt dłużnika działamy w oparciu o ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., w której przewidziano obowiązek zwrotu wierzycielowi przez dłużnika kosztów, jakie poniósł w związku z dochodzeniem roszczeń.

Prowadzona przez Obligum windykacja składa się z dwóch głównych modułów:

 • windykacja przedsądowa (wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, czynności, terenowe, wpisy do rejestrów długów, czynności wywiadu gospodarczego)
 • windykacja sądowa i egzekucyjna.

W przypadku wyegzekwowania długu na etapie windykacji przedsądowej, należność rozliczamy z klientem w dwóch etapach:

 • krok 1: wypłacamy klientowi wyegzekwowane roszczenie po potrąceniu naszego wynagrodzenia wynoszącego 10% wyegzekwowanej kwoty (nie mniej niż 300 zł) + VAT
 • krok 2: egzekwujemy od dłużnika potrącone uprzednio wynagrodzenie i wypłacamy w pełnej kwocie klientowi.

W ten sposób na Państwa rachunek trafia łącznie cała kwota windykowanych faktur wraz z odsetkami.

W przypadku braku pozytywnych rezultatów windykacji przedsądowej nie pobieramy żadnego wynagrodzenia a sprawa kierowana jest do postępowania sądowego. Na tym etapie koszty egzekwujemy bezpośrednio od dłużnika, zaś odzyskane kwoty faktur oraz odsetek trafiają do Państwa od razu w pełnej wysokości.

Pamiętaj! W każdym przypadku kosztami zostanie obciążony dłużnik.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

     12 200 26 06  

Obligum Debt Management
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków
NIP: 6782998635 | REGON: 120718397
Obligum Debt Investment Ltd.
19 The Mall, London W5 2PJ
Company number: 8351052
Rejestr dłużników ERIFGiełda wierzytelności dlugi.info