Windykacja należności

Dłużnik uchyla się od zapłaty?

Gdy komornik rozkłada ręce, gdy inne firmy windykacyjne nie podołały zadaniu, zleć windykację Obligum. Skutecznie, bez zaliczek, na uczciwych zasadach.

 

W ramach usługi podejmujemy na rzecz naszych klientów wszelkie skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika należnych im kwot. Nie pobieramy zaliczek, przedpłat oraz opłat wstępnych lub za analizę sprawy. Nasze wynagrodzenie stanowi prowizja procentowa od faktycznie wyegzekwowanej należności. Odzyskanie długu nigdy nie było tak proste!

  dla firm

Windykacja na koszt dłużnika

Jeżeli Państwa sprawa spełnia określone kryteria, mogą Państwo odzyskać swoje pieniądze bez konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków. Koszty windykacji ponosi dłużnik.

Windykacja

Windykacja należności niespełniających kryteriów kwalifikujących zadłużenie do oferty Windykacja na koszt dłużnia. Zapoznaj się z ofertą i uzyskaj bezpłatną wycenę zlecenia.

Windykacja należności masowych

Oferta adresowana do wierzycieli masowych.

 

  dla klientów indywidualnych

Windykacja pożyczek, należności czynszowych oraz pozostałych roszczeń adresowana dla klientów nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

 

W toku prowadzonych przez nas działań każdy klient oraz każdy dłużnik jest traktowany indywidualnie, dzięki czemu możemy dobrać indywidualne i dotkliwe dla nierzetelnego kontrahenta środki mające go zdyscyplinować do uregulowania należności. Jako jedna z niewielu firm windykacyjnych rowadzimy działania we wszystkich obszarach:

Windykacja przedsądowa

Już na etapie windykacji przedsądowej podejmujemy zdecydowane i nieszablonowe działania zmierzające do zaspokojenia roszczenia klienta. Konsekwentnie i z determinacją dążymy do osiągnięcia pełnego rezultatu podjętych wobec dłużnika czynności, bazując na bogatym doświadczeniu oraz kreatywnym podejściu do prowadzonej sprawy.

 
Windykacja terenowa

Podejmujemy zdecydowane i dotkliwe dla dłużnika czynności terenowe skutecznie dyscyplinujące dłużnika. Jesteśmy w stanie dotrzeć do miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności dłużnika celem nawiązania kontaktu oraz podjęcia bezpośrednich działań windykacyjnych skutkujących spłatą przysługującego wierzycielowi roszczenia.

 
Postępowanie sądowe

Skutecznie dochodzimy roszczeń naszych klientów przed sądami wszystkich instancji. Bogate doświadczenie oraz szerokie zaplecze merytoryczne pozwalają nam na zapewnienie sprawnego i satysfakcjonującego dla klienta przebiegu postępowania sądowego, a w konsekwencji wydania przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi nakazu zapłaty.

 
Egzekucja komornicza

Współpracujemy z wyselekcjonowanymi, zaufanymi kancelariami komorniczymi prowadząc nadzór nad działaniami komornika oraz podejmując we własnym zakresie czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużnika, mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji. Profesjonalna i ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi skutkuje wysoką ściągalnością należności.

 

Egzekwujemy również należności trudne. Dochodzenie należności trudnych, uznanych za nieściągalne gdzie dłużnicy w profesjonalny sposób przygotowani są na standardowe działania unikając spłaty zadłużenia, uzależnione jest od stopnia złożoności zlecenia. Często wymagają wykorzystania znacznego potencjału kadrowego i logistycznego. W ramach usługi firma windykacyjna Obligum dokonuje analizy sprawy celem podjęcia działań o właściwym stopniu intensyfikacji. Przeprowadzamy czynności bezpośrednio w otoczeniu dłużnika, weryfikując jego relację z otoczeniem, stosunki rodzinne, powiązania i kontakty biznesowe i towarzyskie. Odzyskiwanie długów trudnych wymaga kompletnej i aktualnej wiedzy dłużniku - poszukujemy majątku dłużnika zarówno prywatnego jak i gospodarczego, odtwarzając historię prowadzonej działalności gospodarczej. W wypadku nieznanego miejsca pobytu dłużnika prowadzimy działania operacyjne celem jego ustalenia. Oferta kierowana jest w szczególności do klientów gdzie komornik stwierdził bezskuteczność egzekucji, należności przedawnionych, gdzie pojawia się trudność uzyskania szerszych informacji o dłużniku, dłużnik ukrywa swój majątek lub deklaruje dochody niższe niż w rzeczywistości.

Kryteria

W tej ofercie prowadzimy windykację należności spełniających następujące kryteria:

  • klient (wierzyciel) oraz dłużnik prowadzą działalność gospodarczą oraz posiadają siedzibę na terytorium RP
  • dochodzone roszczenie wynika z faktury wystawionej tytułem odpłatnej sprzedaży towarów lub świadczenia usług
  • roszczenie wynika z transakcji zawartej po 27 kwietnia 2013 roku oraz jest nieprzedawnione
  • minimalna kwota zadłużenia wynosi 500 zł
  • nie prowadzono postępowania sądowego ani egzekucyjnego
  • roszczenie jest bezsporne oraz należycie udokumentowane

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

     12 200 26 06  

Obligum Debt Management
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków
NIP: 6782998635 | REGON: 120718397
Obligum Debt Investment Ltd.
19 The Mall, London W5 2PJ
Company number: 8351052
Rejestr dłużników ERIFGiełda wierzytelności dlugi.info