Informacje dla dłużników

Jeżeli trafiłeś na tę stronę, oznacza to, iż jesteś dłużnikiem jednego z podmiotów Grupy Obligum. W początkowej fazie postępowania windykacyjnego zachęcamy do dobrowolnej spłaty, która oszczędzi dłużnikowi zbędnych kosztów oraz stresu. W toku prowadzonej sprawy podejmiemy bowiem konsekwentne i zdecydowane działania zorientowane na wyegzekwowanie całości windykowanej kwoty wraz z odsetkami, kosztami postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, egzekucji komorniczej oraz zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym.

Prowadzimy aktywne czynności windykacji przedsądowej, terenowej jak i sądowej oraz egzekucyjnej. Nie pozostawiamy niedomkniętych spraw oraz nie dopuszczamy nigdy do przedawnienia się roszczenia.
W przypadku uchylania się od spłaty dłużnik może spodziewać się wizyty inspektora windykacji terenowej, udostępnienia informacji gospodarczej w Rejestrze Dłużników, publikacji ogłoszeń dot. dłużnika oraz pozostałych dotkliwych czynności indywidualnie dostosowanych do sytuacji nierzetelnego uczestnika obrotu gospodarczego.

Obligum Debt Management
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków
NIP: 6782998635 | REGON: 120718397
Obligum Debt Investment Ltd.
19 The Mall, London W5 2PJ
Company number: 8351052
Rejestr dłużników ERIFGiełda wierzytelności dlugi.info