Cennik

Poniżej przedstawiamy cennik usług windykacyjnych. Jeżeli otrzymali Państwo korzystniejszą ofertę prowizyjną, prosimy zwrócić uwagę na następujące aspekty konkurencyjnej oferty:

  • czy zleceniobiorca pokrywa wszystkie koszty prowadzonych działań windykacyjnych?
  • czy konieczna jest wpłata zaliczki lub opłaty wstępnej?
  • czy w ramach oferty zleceniobiorca kieruje sprawę do sądu?
  • czy zleceniobiorca oczekuje pokrycia przez klienta kosztów procesu, zastępstwa procesowego oraz dalszych kosztów egzekucji, a tym samym przerzuca na klienta ryzyko dodatkowych strat w przypadku niewypłacalności dłużnika?

 

Windykacja

 

Opłaty

Usługa Cena netto
opłaty wstępne
weryfikacja sprawy 0 zł
przyjęcie sprawy do windykacji 0 zł
zaliczka 0 zł
koszty
koszty operacyjne windykacji (dojazdy do dłużnika, korespondencja, telefony, wpisy do rejestrów) pokrywa Obligum
działania wywiadowczo-rozpoznawcze wobec dłużnika pokrywa Obligum
opłata za pozew pokrywa Obligum
koszty zastępstwa procesowego pokrywa Obligum
zaliczka dla komornika sądowego pokrywa Obligum
pobierane opłaty
w przypadku skutecznej windykacji prowizja %
w przypadku braku rezultatu działań windykacyjnych 0 zł

 

Prowizje - klient biznesowy

W ofercie Windykacja na koszt dłużnika, kosztami obciążany jest dłużnik. Jeżeli Państwa sprawa nie kwalifikuje się do obciążenia dłużnika kosztami windykacji, prosimy o wypełnienie formularza wyceny - bo bezpłatnej weryfikacji sprawy otrzymają Państwo niezobowiązującą ofertę.

 

Prowizje - klient indywidualny

Poniższa tabela przedstawia zakres prowizji dla najczęściej zlecanych spraw. Celem uzyskania precyzyjnej oferty, prosimy o wypełnienie formularza wyceny - bo bezpłatnej weryfikacji sprawy otrzymają Państwo niezobowiązującą ofertę.

Sprawa / Kwota należności głównej Prowizja
Należności czynszowe
1 500.00 PLN - 3 499.99 PLN 18 % - 27 %
3 500.00 PLN - 5 999.99 PLN 16 % - 23 %
6 000.00 PLN - 9 999.99 PLN 14 % - 20 %
10 000.00 PLN - 24 999.99 PLN 12 % - 16 %
25 000.00 PLN i więcej 10 % - 15 %
Pożyczki
1 500.00 PLN - 3 499.99 PLN 20 % - 30 %
3 500.00 PLN - 5 999.99 PLN 18 % - 27 %
6 000.00 PLN - 9 999.99 PLN 16 % - 25 %
10 000.00 PLN - 24 999.99 PLN 13 % - 21 %
25 000.00 PLN i więcej 10 % - 18 %
Pozostałe
1 500.00 PLN - 3 499.99 PLN 18 % - 35 %
3 500.00 PLN - 5 999.99 PLN 16 % - 32 %
6 000.00 PLN - 9 999.99 PLN 15 % - 30 %
10 000.00 PLN - 24 999.99 PLN 13 % - 28 %
25 000.00 PLN i więcej 8 % - 25 %

 

Wywiad gospodarczy

Poniższa tabela przedstawia wysokość opłata za świadczone przez Obligum usługi wywiadu gospodarczego dla jednostkowych zleceń. W przypadku zlecenia windykacji, wszelkie niezbędne w procesie windykacyjnym dane pozyskujemy bez konieczności ponoszenia poniższych kosztów przez klienta.

Usługa Cena netto
ustalenie nieruchomości aktualnie posiadanych przez dłużnika
w przypadku nieustalenia żadnej nieruchomości 0 zł
w przypadku odnalezienia 1 - 2 nieruchomości 250 zł
w przypadku odnalezienia 3 - 6 nieruchomości 300 zł
w przypadku odnalezienia 7 lub więcej nieruchomości 350 zł
ustalenie nieruchomości zbytych przez dłużnika w okresie ostatnich 5 lat
w przypadku nieustalenia żadnej nieruchomości 0 zł
w przypadku ustalenia 1 - 2 nieruchomości 400 zł
w przypadku ustalenia 3 - 6 nieruchomości 600 zł
w przypadku ustalenia 7 lub więcej nieruchomości 800 zł
ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości według adresu
w przypadku nieustalenia numeru księgi wieczystej 0 zł
w przypadku ustalenia numeru księgi wieczystej 60 zł
poszukiwanie majątku ruchomego dłużnika
w przypadku stwierdzenia braku ruchomości 30 zł
w przypadku ustalenia 1 - 2 ruchomości 150 zł
w przypadku ustalenia 3 - 6 ruchomości 200 zł
w przypadku ustalenia 7 lub więcej ruchomości 250 zł
sporządzenie raportu danych osobowych dłużnika (os. fizyczna) 160 zł
sporządzenie raportu członków rodziny/potencjalnych spadkobierców dłużnika 175 zł
ustalenie aktualnego adresu zamieszkania/korespondencyjnego dłużnika
w przypadku braku możliwości ustalenia adresu 0 zł
w przypadku ustalenia adresu 175 zł
ustalenie aktualnego numeru telefonu dłużnika
w przypadku braku możliwości ustalenia numeru telefonu 0 zł
w przypadku ustalenia numeru telefonu 185 zł
sporządzenie raportu praw majątkowych dłużnika 100 zł
weryfikacja czy wskazana osoba/podmiot figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS 40 zł
Obligum Debt Management
ul. Łobzowska 35/2, 31-139 Kraków
NIP: 6782998635 | REGON: 120718397
Obligum Debt Investment Ltd.
19 The Mall, London W5 2PJ
Company number: 8351052
Rejestr dłużników ERIFGiełda wierzytelności dlugi.info